Sökning: "strut"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet strut.

 1. 1. Lärdomar från raset av Tarfalahallen - En experimentell studie av spikförbandets inverkan på stabiliteten ur plan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Rebecka Kvist; Hiba Alyaseen; [2021]
  Nyckelord :sidostabilisering; biaxiell; enaxiell; styvhet ur plan; vippning; spikförband; underspänd balk; Tarfalahallen; experimentella försök; lateral stabilization; biaxial; uniaxial; out of plane stiffness; lateral torsional buckling; nailed joint; Tarfala Hall; experimental testing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During March of 2020 a large-span sports arena, Tarfala hall, built 2015, collapsed in northern Sweden. The main load-bearing girders with a 54 m span, were high and slender glulam beams supported underneath by a cable system via vertical struts. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan TDOK 2013: 0267 version 4.0 och version 5.0 : Bärighetsberäkning för en befintlig bro

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Tolga Atanasov; Marge Deghlawi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trafikverket tog beslut den 15:e juni 2018 att övergå från TDOK 2013:0267 Bärighetsberäkningar version 4 till version 5. I version 4 föreskrev regelverket att Boverkets handbok om betongkonstruktioner, som förkortas till BBK 04, ska följas vid bärighetsberäkningar för broar. LÄS MER

 3. 3. Light Weight Components for Structural Parts : A design-optimization study of a ROL-Ergo desktop stand

  M1-uppsats,

  Författare :Albin Hansson; Samuel Atting Thorin; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; design; optimering; designoptimering; FEM; FEA; viktbesparing;

  Sammanfattning : ROL Ergo is a company that belongs to the ROL Group concern. They develop and manufacture products for the office furniture market and their main focus is on electrically height adjustable desk stands. They also develop products for personal use, often in collaboration with other companies. LÄS MER

 4. 4. Mechanical Design, Analysis, and Manufacturing of Wind Tunnel Model and Support Structure

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Sara Ghika; [2021]
  Nyckelord :Aerospace; wind tunnel testing; lightweight structures; UAV; Mekanisk Design; Analys och Tillverkning av Vindtunnelmodell och Stödstruktur;

  Sammanfattning : This volume covers the phases from design to manufacturing of a wind tunnel test support structure for a conceptual blended wing-body UAV designed by KTH Green Raven Project students. The innovative aircraft design demonstrates sustainability within aviation by utilizing a hybrid electric-fuel cell propulsion system. LÄS MER

 5. 5. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Nyckelord :Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. LÄS MER