Sökning: "strut"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet strut.

 1. 1. Dimensionering av höga balkar av armerad betong : En jämförelse mellan EK2, BBK, laboratorieförsök och ATENA 2D

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Evelina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Deep beams; nonlinear analysis; Strut and tie model; ATENA; Eurocode 2; Calculation model; BBK 04; Höga Balkar; Ickelinjär analys; Fackverksanalys; ATENA; Eurokod 2; Beräkningsmodell; BBK 04;

  Sammanfattning : Detta examensarbete vid Luleå tekniska universitet har utförts i samarbete med avdelningen för byggkonstruktionvid det nordiska konsultföretaget Norconsult AB. Arbetet bygger på en önskan från Norconsultatt ta fram en beräkningsmodell för höga balkar i överensstämmelse med Eurokod 2 motsvarande densom finns i BBK 04. LÄS MER

 2. 2. Optimering av böjarmering genom FEM-analys & Strut-and-Tie-modellering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Tomas Dahl; [2018]
  Nyckelord :Strut-and-Tie-metoden STM ; Finita Elementmetoden FEM ; Topologioptimering TO ; Virtual Design and Construction VDC ; Strut and Tie method STM ; Finite Element method FEM ; Topology optimization TO ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett koordinerat samarbete och tydlig kommunikation utgör grunden för en välfungerande projektering av ett byggprojekt. I det traditionella tillvägagångssättet utförs arbetet sekventiellt, där projektet passerar mellan de inblandade parterna i turordning. LÄS MER

 3. 3. Mechanical properties of trabecular structures produced by SLM, as a function of the trabecular morphology

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Frida Johansson; Johanna Klarin; [2017]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Selective Laser Melting; Ti-6Al-4V; Trabecular structure; material testing; mechanical properties;

  Sammanfattning : Eurocoating, Italy, is a company that works in the biomedical sector. They have for a long time created prostheses from CAD files achieved from customers, and now they want to build their own expertise about the design. LÄS MER

 4. 4. Experimental analysis of limitations in the strut-and-tie method

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Mikael Wahlgren; Niels Bailleul; [2016]
  Nyckelord :Strut-and-Tie method; Reinforced concrete; Concrete Damaged Plasticity; Fracture energy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of the overall main purposes for a structural engineer is to design structures and structural elements so that they meet society’s safety requirements, yet use as little material as possible. In order to do so, the designer has to understand and simplify a complex reality. LÄS MER

 5. 5. Design of Thick Concrete Beams : Using Non-Linear FEM

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Daniel Mekonnen Teklemariam; Bennie Hamunzala; [2016]
  Nyckelord :Thick concrete beam; Capacity; Non-linear finite element analysis; Crack width; Load deformation response; Ultimate and Serviceability limit state.; Tjocka betongbalkar; Kapacitet; Icke-linjära finita element analys; Sprikvidd; Deformation; Brott-och bruksgränstillstånd;

  Sammanfattning : The experimental studies performed on the behaviour of very thick concrete beams subjected to static loads have revealed that the shear mechanisms play an important role in the overall response and failure behaviour. The aim of this thesis is to recommend suitable design methods for thick concrete beams subjected to off-centre static concentrated load according Eurocode 2 by using non-linear finite element analysis (NLFEA). LÄS MER