Sökning: "subjektiv text"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden subjektiv text.

 1. 1. Skildringar av andra världskriget i olika medier : Boktjuven av Markus Zusak och artiklar ur DN

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Vestman; [2021]
  Nyckelord :Andra världskriget; skönlitterära texter; språkhandlingar; kommunikation; nyhetsrapportering; textanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur andra världskriget kommuniceras i utdrag från Markus Zusaks roman Boktjuven och artiklar från DN. Analysen ämnar till att undersöka hur skillnader i text uppvisas gällande samma händelser, separerade i två olika medier från olika tidsperioder. LÄS MER

 2. 2. Perinealbråck hos hund : retrospektiv studie om kontralateralt bråck efter enkelsidig operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cajsa Grape; [2021]
  Nyckelord :perinealbråck; perinealbråck hund; perinealbråck kontralateralt; återfall perinealbråck; återfall kontralateralt perinealbråck; utveckling kontralateralt bråck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har föreslagits att perinealbråck hos hundar möjligtvis ska betraktas som en bilateral företeelse istället för unilateral. Det finns dock endast begränsad mängd data med avseende på risk för kontralateral operation efter åtgärd av unilateralt bråck. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Scaling Down a Language Model Used for Text Summarization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Lindström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Machine learning based language models have achieved state-of-the-art results on a variety of tasks. However, their applicability in commercial uses is becoming increasingly difficult to motivate due to their ever-increasing size. LÄS MER

 4. 4. Var går gränsen för dåliga affärer? - En undersökning av rekvisitet ”inte har rent affärsmässig karaktär för bolaget” i 17 kap. 1 § 1st. p 4 aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Eriksson Oppliger; [2020]
  Nyckelord :Associationsrätt; aktiebolagsrätt; förtäckta värdeöverföringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis covers the topic of how to distinguish poor business practices from undervalued transactions. The topic of undervalued transactions has been extensively debated in the Swedish jurisprudence, which has resulted in the development of two different methods for determining the commercial nature of a transaction. LÄS MER

 5. 5. Opinion och attityd i ungersk press – Appraisal och tecken på en ”Populist Stance”?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Olof Karnell; [2020]
  Nyckelord :Hungary; Media Analysis; Populism; Textual Analysis; Systemic Functional Linguistics; Appraisal Theory; Ungern; Medieanalys; Populism; Textanalys; Systemisk funktionell grammatik; Appraisal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa de medel som författare av journalistisk text använder för att förmedla attityd, förhandla argumenterbarheten för sina åsikter och förhålla sig till andra(s) externa positioner och åsikter. Den teoretiska basen utgörs av appraisalteorin (Martin och White 2005) och den interpersonella metafunktionen i den systemisk funktionella grammatiken (Halliday 2014). LÄS MER