Sökning: "sväljtid"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sväljtid.

  1. 1. Vattensväljtest som screening för dysfagi hos vuxna : Normer som funktion av ålder, kön och vattenmängd

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

    Författare :Jessica Anerfält; Anna Maria Eriksdotter Bladh; [2012]
    Nyckelord :dysphagia; swallowing disorders; deglutition disorders; swallowing time; swallowing capacity; number of swallows; gender; age; screening; norms; dysfagi; sväljsvårigheter; kön; ålder; sväljtid; sväljkapacitet; klunkar; screening; normer;

    Sammanfattning : Sväljkapacitet kan skilja sig åt mellan olika åldrar och kön. Detta kan inverka på prestationen på så kallade vattensväljtest. Ingen uttömmande studie har gjorts angående effekt av ålder, kön och vattenmängd på sväljförmåga hos friska vuxna i Sverige. LÄS MER