Sökning: "tal analys göran persson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tal analys göran persson.

 1. 1. Hyllning som politisk kriskommunikation? : En studie av Göran Persson tal i samband med mordet på utrikesminister Anna Lindh 2003

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Linda Egersten; [2009]
  Nyckelord :Communication of crisis; genre; politics; Göran Persson; Anna Lindh; crisis; genus demonstrativum; democracy; rhetoric; Kriskommunikation; genre; politik; Göran Persson; Anna Lindh; kris; genus demonstrativum; demokrati; retorik;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att ta reda på genren genus demonstrativums betydelse i politisk kriskommunikation och frågeställningarna var:  • Hur använder Göran Persson genren genus demonstrativum för att bearbeta den politiska kris som ett ministermord innebär? • Vad vill Göran Persson uppnå med sina tal och med vilka retoriska medel försöker han skapa mening kring mordet? • Vilka attityder försöker Göran Persson få åhörarna att inta och hur gör han det?  Materialet bestod av fyra tal och den övergripande metoden var strukturell och stödmetoderna stil-, ideologkritisk-, och retorisk analys. Jag lutade mig bland annat mot teorier av Elmelund Kjeldsen och Johannesson. LÄS MER

 2. 2. ”Bara den som älskar sörjer” En retorisk analys av minnestalen till flodvågskatastrofens offer, i Stockholms Stadshus, den 10 januari 2005

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Daniel Kanje; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna undersökning har jag granskat de tre tal som kung Carl XVI Gustav, ärkebiskop K.G. Hammar och statsminister Göran Persson höll till minne av flodvågskatastrofens offer, i Stadshuset den 10 januari 2005. Av de tre talen var det främst kungens som satte spår i mitt med-vetande. LÄS MER