Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. "Hos oss är kommunikation helt enkelt viktigt" : En diskursanalytisk studie om kommunikatörsrollen i offentlighetens tjänst

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Sörlle; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; kommunikation; offentlig sektor; kommersialisering; legitimering;

  Sammanfattning : Kommunikatörerna i offentlig sektor har blivit allt fler under de senaste decennierna, och de växande kommunikationsavdelningarna och kommunikatörsrollen har varit en omdiskuterad och uppmärksammad fråga bland såväl ledarskribenter som kommunikatörer. Mot denna bakgrund väcktes frågan som utgör startpunkten för denna studie: vad är det egentligen för idéer, ideal och underliggande diskurser om kommunikation som kan ha bidragit till eller legat bakom legitimeringen av denna utveckling?Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka idéer och diskurser om kommunikation som bidragit till att legitimera de växande kommunikationsavdelningarna hos många kommunala, regionala och statliga verksamheter. LÄS MER

 2. 2. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Asplund; [2020]
  Nyckelord :lanthandlare; livsmedelsbutik; landsbygd; kommersiell service; governance;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks lanthandlares uppfattningar och förutsättningar för att kunna bedriva en lanthandel i gles- eller landsbygd. Genom kvalitativa intervjuer och observationer med sex stycken butiksföreståndare eller butiksbiträden, från Dalarna, Kronoberg samt Hallands län, har information inhämtats för att kunna svara på upp-satsens frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Fundamentalism eller terrorism? : En diskursanalys av elevers uppfattningar om begreppen religiös fundamentalism och religiöst motiverad terrorism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Ida Nilsson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; orientalism; islamofobi; religiös fundamentalism; religiöst motiverad terrorism; högstadieelever; gymnasium; skola; utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar elevers diskurser kring begreppen religiös fundamentalism och religiöst motiverad terror. Mer specifikt undersökt elevers diskurs utifrån frågeställningarna: (1.) Vilken diskurs har eleverna kring begreppen fundamentalism och terrorism? (2. LÄS MER

 4. 4. Låt oss prata hållbart: Om hållbarhetsdiskurser i svensk varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Svensson; [2019]
  Nyckelord :greenwashing; hållbarhetsdiskurs; kritisk diskursanalys; paradox; retorisk bildanalys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser hur hållbarhetsdiskurser används inom svensk varumärkeskommunikation och diskuterar hur detta kan påverka konsumentens uppfattning av klimatfrågan. Tre övergri-pande hållbarhetsdiskurser kunde identifieras i tidigare forskning och undersöktes genom en tematisk sammanställning av hemsidekommunikation från Sveriges 20 högst rankade hållbara konsumentföretag (enligt Sustainable Brand Index™, 2019). LÄS MER

 5. 5. Svenska skoltornet håller på att rasa. : En kritisk diskursanalys om medias framställning av SverigesPISA resultat inför riksdagsvalet 2014.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :diskurs; kris; makt; medialisering; Pisa; utbildningspolitik;

  Sammanfattning : Sverige resultat i Pisaundersökningen 2012 skildrades i media som katastrofalt och som en chock. Pisa-chocken var en del av en större diskurs som handlade om krisen i svenska skolan. LÄS MER