Sökning: "testning examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden testning examensarbete.

 1. 1. För det tredje syskonet : Simulerad användning av trikåkvaliteter med eller utan tryck i olika konstruktion och material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erica Petersson; Andrea Kutchoukov; [2021]
  Nyckelord :Livscykel; kvalitet; kvalitetsförbättringar; livslängd; plagg; barnplagg; testmetoder;

  Sammanfattning : En textilprodukts livscykel innefattar flera steg av resursintensiva och förorenade processer som ger ett avtryck på miljö, från råvaruutvinning till avfalls-hantering. För att minska textilindustrins klimatpåverkan krävs det att plaggen användas under en längre tid för att minska konsumtionen. LÄS MER

 2. 2. Undersökning och effektivisering av nyttjandegrad i mjukvarutestmiljö : En fallstudie vid Försäkringskassan IT

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Khaled Bseiso; [2021]
  Nyckelord :Test environment; Software testing; Degree of usage; Testmiljö; Programvarutestning; Nyttjandegrad;

  Sammanfattning : Background. Testing of a software system is a critical part of the software development process, as the need for efficient and high-quality software systems is of great importance. By using so-called test environments, the testing process can be automated and more effective, which in turn contributes to lower time and development costs. Objectives. LÄS MER

 3. 3. Minimering av kursavvikelse för bottensugen Weda B600

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Robin Sjöberg; Danny Sibo; [2021]
  Nyckelord :Robot; pool cleaner; Weda; Bottensug; robot; poolrengöring; damask; list; Weda;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts hos Weda AB gällande deras bottensug B600. Syftet med projektet har varit att åstadkomma en ökning av robotens automationsgrad för att eliminera behovet av övervakning och samtidigt minska robotens operationstid per rengöringscykel. LÄS MER

 4. 4. Modelling and design of PMSM position drivesusing model following control

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB RÖING; CARL JENSEN; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teenage Engineering is a Swedish electronics company that want to automate their quality control process. For this purpose, they want to develop a test jig that can perform tactile testing of their products. The test jig will utilize PMSM motors for position control of the end-effector. LÄS MER

 5. 5. Testning av betongskivor för inredningsändamål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Karzan Ashrafi; Ibrahim Ali Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Concrete slab; carbon dioxide emissions; pH-scale; environmental aspects; concrete slab production; tensile strenght; section modulus; chemical reactions; Betongskiva; betongskiva produktion; brottgräns; Koldioxidutsläpp; pH-värde; Kemisk påverkan; slagtålighet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att utveckla ett nytt sätt att använda betong för inredningsändamål. Betong har alltid använts i större byggnader, infrastruktur och andra kategorier. Nyligen började den moderna inredningen använda betong inomhus, till exempel som bänkskiva eller som en hylla. LÄS MER