Sökning: "the Good Friday Agreement"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden the Good Friday Agreement.

 1. 1. Långfredagsavtalet och Nordirland : Konsensusdemokrati eller ej?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Sjömar; [2018]
  Nyckelord :Nordirland; Långfredagsavtalet; Konsensusdemokrati; Lijphart;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if Northern Ireland and the Good Friday agreement are examples of Consociotional Democracy. According to the theory of Consociotional democracy it will create stability in divided societies. LÄS MER

 2. 2. "The City is Yours": Desegregation and Sharing Space in Post-Conflict Belfast

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Alec Forss; [2018]
  Nyckelord :borders; space; ethnicity; peace wall; interface; Belfast; identity; shared space; segregation; Protestants; Catholics; paramilitary;

  Sammanfattning : This study examines how borders are socially produced and deconstructed in “post-conflict” North Belfast. Twenty years after the signing of the historic Good Friday Agreement in Northern Ireland, a peace model lauded for the resolution of conflicts worldwide, Belfast today remains a highly divided city with the existence of numerous segregation barriers, among them so-called peace walls, physically separating Protestant from Catholic neighbourhoods. LÄS MER

 3. 3. Consociationalism in Northern Ireland : Power-sharing as making or breaking a national identity?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Elsa Olofsson; [2014]
  Nyckelord :Northern Ireland; Consociationalism; the Good Friday Agreement; Role of Membership; Nationalism National Identity;

  Sammanfattning : The Northern Irish conflict known as the Troubles reached a peace process in 1998, through the framework of the Good Friday Agreement. Infused in the agreement are the traits of consociationalism, a theory often articulated by Professor Arend Lijphart. LÄS MER

 4. 4. To understand the negotiations leading to the Good Friday agreement 1998

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Per Larsson; [2012]
  Nyckelord :Keywords: Rationality; Cognitions; Mediator; Negotiations; Integrated frameworks; Good Friday agreement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This article uses negotiations theory to analyze the Good Friday agreement negotiations in 1998. Negotiations theory is often divided into either rational choice or cognitive perspectives whereas negotiations in fact constitutes of both. LÄS MER

 5. 5. Från fruktan till fred - USA: s roll i förverkligandet av "Good Friday" avtalet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johannes Carlberg; Karl Fredrik Svensson; [2006]
  Nyckelord :Medling; Nordirland; Konfliktlösning; USA; Contingency Model; Asymmetrisk konflikt; The Good Friday Agreement; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under mer än 800 år har en bitter konflikt utkämpats mellan främst Irland och Storbritannien. De senaste 50 åren har denna konflikt primärt handlat om Nordirlands varande eller icke varande i unionen med Storbritannien. Den komplexa historien till trots kunde ett avtal tecknas mellan de inblandade parterna 1998. LÄS MER