Sökning: "thesis of political participation"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden thesis of political participation.

 1. 1. News Media Usage, Political Interest and Political Participation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Xiaopeng Pang; [2020-08-19]
  Nyckelord :News media usage; political participation; political interest; age differences; regression analysis;

  Sammanfattning : The discussion in this thesis focus on the relationship between news media usage and political participation. During the last several decades, many researchers have been worried about the decline of political participation, however, more and more opinions believe that political participation has not declined, but just transformed from traditional forms to new forms. LÄS MER

 2. 2. INFORMATION OCH VALDELTAGANDE En analys av det svenska Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Larsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Europaparlamentsval; Europaparlamentet; EU; Valdeltagande; Politisk kunskap; Politisk information; Media; Valkampanjande; Personliga konversation; Sverige; 2019; European Parliament Elections; European Parliament; EU; Voting; Political Knowledge; Political Information; Media; Election Campaign; Personal Conversation; Sweden; 2019;

  Sammanfattning : The gap between turnout in national parliamentary elections and European Parliament elections are not particularly large in most EU member states. Sweden, on the other hand, has one of the biggest differences between voting participation in the European Parliament elections and national elections. LÄS MER

 3. 3. Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Vincent Nordgren; Jonathan Olausson Toft; [2020-03-06]
  Nyckelord :party-political participation; youth party membership; socioeconomic resources; mental engagement; civic voluntarism model; Sweden; politics of presence; SOM-data;

  Sammanfattning : This thesis examines the political party membership in Swedish parties between 2003–2017. Previous research has observed a negative trend in the number of members of political parties. They have also found that there is a large underrepresentation of young members. LÄS MER

 4. 4. Medelklass och Tjänstemannapolitik : En studie om den politiska organiseringen av tjänstemän och medelklassen under mitten av 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felix Ringmyr; [2020]
  Nyckelord :Working official’s; Female working official’s; Men; Social democrats; Political organization; Middle class; Homosocial; Tjänstemän; Tjänstekvinnor; kvinnliga tjänstemän; män; Socialdemokraterna; Politisk organisering; Medelklass; Homosocialt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka socialdemokraternas organisering av medelklassen och tjänstemännen i Karlstad under mitten av 1900-talet och varför det startades en socialdemokratisk tjänstemannaförening i Karlstad. Grunden till arbetet baseras på källmaterial i form av mötesprotokoll, samt års och verksamhetsberättelser från Karlstads socialdemokratiska tjänstemannaförening. LÄS MER

 5. 5. Women's Role in Preventing Electoral Violence - A Study on the Impact of Women’s Situation Room on Electoral Violence in Nigeria

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Molin Aziegbe; [2020]
  Nyckelord :Electoral violence; Nigeria; Women; Peace and Security; Gender-based violence; Women’s Situation Room; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis studies the Women’s Situation Room Nigeria, a women-led project aimed to prevent electoral violence and increase women’s participation in elections. The aim of this study is to see what kind of impact this project has had on electoral violence in Nigeria. LÄS MER