Sökning: "tillgångskriterier"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet tillgångskriterier.

 1. 1. Zlatan, en kostnad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Evelina Jönsson; Hanna Larsson; Malin Wennström; [2008]
  Nyckelord :HRA; Immateriell tillgång; Redovisning av fotbollsspelare; Rättvisande bild; Personalredovining; Personal i balansräkningen;

  Sammanfattning : Idag är personalen en allt viktigare tillgång för de flesta företag. I dessa företag finns ofta dolda tillgångar, i form av personal, som inte får synas i balansräkningen. LÄS MER

 2. 2. En studie av tillgångsdefinitionen - applicerat på G4+1- gruppens förslag till en ny leasingredovisning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Kranc; Therese Andersson; Gordana Stojanovic; [2002]
  Nyckelord :Ekonomiska fördelar; leasing; tillgångskriterier.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syftet med uppsatsen är att i förhållande till tillgångsdefinitionen inom redovisning studera och analysera fråga 1 och 4 om redovisning av leasing i G4+1-rapporten från 1999. Utifrån detta kommer vi också att se på remissvaren och använda oss av alternativa tillgångsdefinitioner vid en analysering av G4+1-rapporten. LÄS MER