Sökning: "eu russia security"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden eu russia security.

 1. 1. Energi som strategisk utrikes- och säkerhetspolitisk resurs : Neorealistisk analys av den ryska energipolitiken mot Ukraina mellan 2004-2014

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :John Rasulov; [2018]
  Nyckelord :Neorealism. Hard Power. Soft Power. Gas. Energi. Ryssland. Ukraina.NATO. EU.;

  Sammanfattning : Vast amounts of energy resources have equipped Russia with powerful means of influence on energy dependent Ukraine. This essay places Russia’s current energy policy towards Ukraine into a broader theoretical perspective. Drawing on the work of John Mearsheimers theory of Offensive Neorealism and Joseph. LÄS MER

 2. 2. Nord Stream 2 project debate in light of the three pillars of the EU energy policy: security of supply, competitiveness and sustainability

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Dovile Balciuniene; [2018]
  Nyckelord :Sustainable Development; Nord Stream 2 project; energy policy; competitiveness; sustainability; security of supply;

  Sammanfattning : Energy and its policy has been a priority for the EU since its establishment. The EU indicates the competitiveness, sustainability and security of supply to be the core pillars of energy policy, which guide energy projects and their implementations in the EU territory. LÄS MER

 3. 3. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER

 4. 4. Estonia’s Security: A Case Study of Internal and External Perceptions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jana Bendel; [2018]
  Nyckelord :small states; security; perceptions; role theory; Estonia; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Estonia is facing a challenging security situation, given the broad spectrum of threats and its historical and geopolitical ties to Russia. With that in mind, this qualitative case study aims at providing an overview of Estonia’s security by establishing the similarities and differences between internal and external perceptions and applying role theory to the findings. LÄS MER

 5. 5. The EU - a Normative Power: Understanding the EU's motivations through its use and non-use of sanctions (restrictive measures)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Neriman Kikici; [2017-08-04]
  Nyckelord :European Union; EU; foreign policy; sanctions; restrictive measures; strategic interests; normative power; norm promotion; economic interests; security interests; neo-realism; norms;

  Sammanfattning : The objective is to understand to what extent the EU’s behaviors/reactions, especially the useof sanctions, against the third countries vary in accordance with strategic or normativemotivations and secondarily how the EU’s foreign policy choices have been varied over time.For this purpose, the thesis explores the EU’s stated motivations and actual practices byemploying content analysis. LÄS MER