Sökning: "trådlöst nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden trådlöst nätverk.

 1. 1. Recent M&A in the Telecom Industry : Industrial Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Jacobsson; Olof Rickhammar; [2022]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; M A; Evaluation of Strategic Partner; Industrial Wireless Networks; 5G; Wi-Fi; Fusioner och förvärv; Utvärdering och val av strategisk partner; Industriella trådlösa nätverk; 5G; Wi-Fi;

  Sammanfattning : The development of more powerful wireless communication technologies such as 5G and Wi-Fi 6 are opening possibilities for advanced applications in industrial settings. Different types of players across the value chain are entering the market and engaging in mergers and acquisitions. LÄS MER

 2. 2. Development and evaluation of prototype wireless battery management system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Denis Zebrowski; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is an interdisciplinary study, that combines all the technical aspects of modern embedded platform’s development, from design to validation of software and hardware. The underlying question is, whether the wireless communication can be treated as a sensible alternative to the isoSPI daisy-chain interface. LÄS MER

 3. 3. Detection and localization of illicit wire less communication in an exam room through passive signal reconnaissance

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Martin Johansson; Hussein Joudah; Emil Holmberg; Ömer Simsek; [2021-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mer och mer går examination på våra universitet mot tentamen med hjälp av digitala hjälpmedel. Med detta kommer utmaningar om att vidhålla tentamenssäkerheten och att säkerställa rättvis examinering för alla studenter. LÄS MER

 4. 4. Wi-Fi 6E Performance Evaluation in Industrial Scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Wenqi Rong; [2021]
  Nyckelord :Wi-Fi 6E; Industrial Wi-Fi; IEEE 802.11ax; Industry 4.0; Wireless local area networks; Industrial application; Wi-Fi 6E; Industrial Wi-Fi; IEEE 802.11ax; Industry 4.0; Trådlösa lokala nätverk; Industriell applikation;

  Sammanfattning : As Industry 4.0 keeps approaching, the quality of data communication in industrial scenarios is increasingly important to support a high degree of automation and intelligence in factories. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the Effects of Denial-of-Service Attacks from IoT Devices

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Marcus Lernefalk; [2021]
  Nyckelord :IoT; DoS; DDoS; LOIC; Botnets; Cyber-security;

  Sammanfattning : Internet växer idag konstant och det förväntas finnas fler än 50 miljarder enheter anslutna till internet efter år 2020. Flertalet av dessa enheter kommer vara små, inbäddade enheter som är anslutna och kommunicerar via Internet of Things. LÄS MER