Sökning: "transmission losses"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden transmission losses.

 1. 1. A cost-optimal and geospatial analysis for the power system of Sierra Leone

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Richard Budianto; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In 2014, the electricity access in Sierra Leone was almost 13.1%, consisting of 42% in urban areas and 1% in rural areas. The high transmission and distribution losses in the national grid, the insufficient generation capacity, and regulatory constraints are also some of the country´s challenges in the power sector (SEforALL Africa Hub, 2018). LÄS MER

 2. 2. Analys av kapacitetpotential och produktionslayout i robotcell : Examensarbete utfört på Swepart Transmission AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Lina Gasslander; Nasrin Posae; [2019]
  Nyckelord :Overall equipment effectiveness; OEE; TPM; Kapacitetsanalys; Flaskhalsteori;

  Sammanfattning : This thesis is done at Swepart transmission AB in Liatorp. Swepart is a manufacturing company of transmission solutions. As customer demands and production volumes increase, it results in higher requirements on the production. LÄS MER

 3. 3. Kompakt Chassi Dynamometer : Ett mätinstrument till mindre el- och bränslemotorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tom Eskilsson; Felix Lindblom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att konstruera ett system för att kunna mäta varvtal och vridmoment hos motorer. Projektets fokus var bland annat att undersöka skillnaden mellan en optisk och induktiv givare för användning som takometer i konstruktionen. LÄS MER

 4. 4. Babesia divergens i Sverige : hanteringsstrategier och klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Michelle Jobusch; [2019]
  Nyckelord :fästing; Ixodes ricinus; nötkreatur; bovin; babesios;

  Sammanfattning : Babesia divergens är en protozo som sprids med fästingen Ixodes ricinus och orsakar sjukdomen babesios hos nötkreatur i Europa. Även fast de svenska nyheterna fylls med fästingrelaterade ämnen nämns babesios snarare sällan. LÄS MER

 5. 5. Investigating and Improving Thermal Performance of Bhutanese Rammed Earth Dwellings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Matthijs Pieter Bernard van Jaarsveld; [2019]
  Nyckelord :Bhutan; Vernacular Architecture; Rammed Earth; Bio-based Materials; Additives; Material Properties; Thermal Conductivity; Mechanical Properties; Energy Performance; Thermal Comfort; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditionally Bhutanese buildings are built with rammed earth. These buildings have low insulation values and lack thermal comfort resulting in sub-zero temperatures inside the homes in colder regions. LÄS MER