Sökning: "utsläppshöjd"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utsläppshöjd.

  1. 1. Investigation of Emission Source Heights in FLEXPART 10.02 for the Wildfire in Pedrógão Grande, Portugal, 2017

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

    Författare :Anton Nygren; [2019]
    Nyckelord :wildfire; Pedrógão Grande; structural similarity; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; emission source height; skogsbränder; Pedrógão Grande; strukturell likhet; SSIM; FLEXPART; MERRA2; CO; utsläppshöjd;

    Sammanfattning : One of the worst wildfires in Portugal in 2017 on June17- 21 started at the central part of Pedrógão Grande and spread fast to the surrounding areas Góis, Pampilhosa da Serra and Arganil. The wildfire took 64 lives and a large smoke plume was observed. LÄS MER