Sökning: "viktiga historiska händelser i sverige"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden viktiga historiska händelser i sverige.

 1. 1. Svenska kyrkan : vad hände under 1950-talet som förändrade kyrkan för framtiden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Åsa Jonsson; [2008]
  Nyckelord :kvinnopräststriden; hedeniusdebatten; helanderaffären; utträdesstatistik; sekularisering; kyrkliga motsättningar; religiös förändring;

  Sammanfattning : Jag har undersökt kyrkans situation i Sverige på 1950-talet, då en förändring skedde med kyrkan. Finns det några samstämmigheter och eventuella avvikelser mellan tillänglig statistik över utträden och viktiga händelser/skeenden under 1950-talet? Mitt syfte med arbetet är att studera Svenska kyrkans nedgång på 1950-talet genom att jämföra tillgänglig statistik med det faktiska historiska skeendet. LÄS MER

 2. 2. Det kan vara farligt att ligga lågt - om stadsplanering inför stigande vattennivåer : exempel från Göteborg, Kristianstad och Arvika

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elisabet Ebeling; [2008]
  Nyckelord :översvämning; hållbarhet; stadsplanering; synergieffekt; sårbarhet; klimatförändring;

  Sammanfattning : In this study is being examined how cities can be planned in the face of rising water levels and extreme weather, due to the changing climate. The starting point has been to investigate how the problems can be tackled and how the positive sides of water in the city can be strengthened, and synergy effects and greater sustainability be achieved thereby. LÄS MER