Sökning: "virtuella produkter"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden virtuella produkter.

 1. 1. Pay to win : En studie om mikrotransaktioners förändring av upplevelsen i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Douglas Hallin; William Portin; [2021]
  Nyckelord :microtransactions; virtual products; virtual objects; gaming experience; user experience; online gaming; consumption value; flow; mikrotransaktioner; virtuella produkter; virtuella föremål; spelupplevelse; användarupplevelse; onlinespel; konsumtionsvärde; flow;

  Sammanfattning : Spel är en av de största underhållningsbranscherna, vilket ger utvecklare möjlighet till stor lönsamhet. Syftet med denna studie är att identifiera faktorerna för varför spelare känner behov avatt göra köp av virtuella produkter i onlinespel och hur det kommer att påverka spelupplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Temporal Decoupling in a Virtual Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jinju Joy; [2021]
  Nyckelord :Virtual platform; temporal decoupling; global quantum; context switches.; Virtuell plattform; tidsmässig frikoppling; globalt kvantum; trådbyten.;

  Sammanfattning : To capture the market in the field of SoC, the companies have to launch their product ahead of their competitors. Virtual platforms allow the building and testing of software before the hardware is available, so the hardware and software development can take place in parallel and reduce the time to market. LÄS MER

 3. 3. IoT Pentesting: Obtaining the Firmware of a Smart Lock

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Borg; Carl Aston Francke; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things; Penetration testing; Threat modelling; Firmware; Hardware; Sakernas internet; Penetrationstesting; Hotmodellering; Firmware; Hårdvara;

  Sammanfattning : Consumer Internet of Things (IoT) has become increasingly popular over the past years and continues to grow with virtual assistants, wearable devices and smart home appliances. Within the consumer IoT market, smart locks have gained popularity. Smart locks offer the consumers a convenient way of handling keys and access to their home. LÄS MER

 4. 4. Investigation of Methods and Tools to Profile a Virtual Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Mintchev; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the embedded system development industry, virtual platforms are used heavily for emulating the target hardware to shorten the testing phase and obtain a faster time-to-market for the product. To make the virtual platforms better performing in respect of time, an increased observability of the system is necessary. LÄS MER

 5. 5. Augmented Reality och vägen mot mer informerade E-handelsköp : En studie om Augmented Reality och dess bidrag till konsumenters köpprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Kjellsson; Markus Tropp; [2020]
  Nyckelord :Augmented reality; Buying process; E-commerce; Sustainable consumption; Augmented reality; E-handel; Hållbar konsumtion; Köpprocess;

  Sammanfattning : E-handeln har vuxit snabbt och konsumenterna värdesätter bekvämligheten, det stora utbudetoch möjligheten att handla dygnet runt. E-handelns tillväxt har lett till ett ökande antalleveranser och returer. Det ökande antalet returer tyder på en osäkerhet hos konsumenternasom beror på bristfällig information i köpprocessen. LÄS MER