Sökning: "volvo prissättning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden volvo prissättning.

 1. 1. Värdebaserad prissättning : Ett internt angreppsätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Nöjd; Jennifer Simonsson; [2015]
  Nyckelord :Value based pricing; Pricing strategies; Management; Volvo Cars; Customer value; Värdebaserad prissättning; Prissättningsstrategi; Ledarskap; Volvo Cars; Kundvärde;

  Sammanfattning : Det finns i huvudsak tre väletablerade prissättningsstrategier; kostnadsbaserad,konkurrensbaserad och värdebaserad. Den värdebaserade prissättningsmetoden bestämmer ettpris baserat på produktens värde för användaren. LÄS MER

 2. 2. Internprissättning för en shared service enhet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Johansson; Patrik Åkerblad; [2008-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Intresset för internprissättning som styrmedel har ökat i taktmed den ökande förekomsten av större divisionaliserade företag. Dessa divisionaliseradeföretag består ofta av flera enheter som har resultatansvar, annorlunda uttryckt kan sägasatt enheterna fungerar som företag inom företaget. LÄS MER

 3. 3. Reservdelsundantaget i mönsterdirektivet - en immaterialrättslig lösning på ett konkurrensrättsligt problem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Petersson; [2003]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under framväxten av ett harmoniserat mönsterskydd inom den europeiska gemenskapen har debatten i stort sett uteslutande handlat om huruvida reservdelars yttre formgivning skall kunna uppnå mönsterskydd eller ej. På 1990-talet kom kommissionen med tre förslag på lösning av denna reservdelsproblematik. LÄS MER

 4. 4. Externa leverantörer - ger bättre kundstöd?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Liimatainen Senni; Larsson Maria; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver innebörden av att ett företag väljer att anlita en extern leverantör som skall ansvara för företagets användarstöd. Vi tar upp för- respektive nackdelar med detta samt beskriver vad som allmänt utgör bra användarstöd och vad som menas med uttrycket "att lägga ut". LÄS MER