Sökning: "women s aid"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden women s aid.

 1. 1. En policyanalys av Sidas styrdokument angående deras integrering av FN:s ramverk Human Rights Based Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ebba Sandberg; [2020-02-18]
  Nyckelord :human rights; human rights based approach; state aid; foreign aid; Sida; policy analysis; ‘What´s the problem represented to be?’-approach; mänskliga rättigheter; människorättsbaserat ramverk; statligt bistånd- och utvecklingssamarbete; policyanalys; ’What´s the problem represented to be?’-metod;

  Sammanfattning : Human rights became an important part of the development aid sector in 2003, due to the UN framework Human Rights Based Approach, HRBA. It is used across the sector, including within the Swedish state aid agency, Sida. LÄS MER

 2. 2. Pro-life, Positioning and Imperialism - A Critical Discourse Analysis of U.S. Foreign Aid Statements on Abortion and Reproductive Health

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Charlotte German; [2020]
  Nyckelord :United States of America; Foreign Aid; Abortion; Critical Discourse Analysis; Postcolonial Feminist Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis uses Critical Discourse Analysis to explore how the practice of abortion is defined and created in U.S. presidential administrations’ statements on foreign aid, how the discourses regarding abortion and reproductive health have changed between 1984-2019 and how the U.S. LÄS MER

 3. 3. She Probably Did Not Get a Rose : A Case Study of Audience Reception of the Swedish Adaption of The Bachelor

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Kira Wolontis; [2020]
  Nyckelord :Reality TV; dating shows; The Bachelor; gender; nationality; sexuality; education; age; audience reception; case study; focus group; individual interviews;

  Sammanfattning : Reality TV is a well-appreciated concept in the world of entertainment. The purpose of this study is to approach the viewing of reality television, with the intention to explore if men and women react to and interpret gender roles differently in a chosen reality TV show. LÄS MER

 4. 4. En studie om utmaningar kopplade till sanitet och hygien i biståndsprojekt : Med fokus på Kenyas landsbygd

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sofia Rylander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Rent vatten och sanitet för alla” är ett av FN:s globla mål med ambitionen att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och god sanitet innan 2030. Denna rapport är en litteraturstudie med syftet att undersöka vilka utmaningar som finns kopplade till sanitet och hygien i utvecklingsländer. LÄS MER

 5. 5. Den (icke-) feministiskautrikespolitiken : En kvalitativ textanalys av den feministiska utrikespolitiken jämförd mot feministisk teori i internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Edvinn Gashi; [2020]
  Nyckelord :Feminism; utrikespolitik; vapenexport; migration; bistånd; säkerhet; kvinnor; internationella relationer; diplomati; Förenade arabemiraten; Palestina;

  Sammanfattning : In late 2014, Sweden became the first country in the world to adopt what it described as ”feminist foreign policy”. This was immediately met by both praise and criticism. LÄS MER