Sökning: "yft"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet yft.

  1. 1. Att lyfta en klockstapel. En studie av en hantverkares arbetsmetoder

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Daniel Fondin; [2019-06-05]
    Nyckelord :Cultural Heritage; campanile; timber frame; lift; 3D model; klockstapel; byggnadsvård; timmerman; timmer; yft;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER