Sökning: "Ventilation methods"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden Ventilation methods.

 1. 1. Computational Analysis of Spray Deflector Designs

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Författare :Osman Gyokhan Ali; [2023]
  Nyckelord :Planing Hulls; Spray Deflector; Hull Modification; Computational fluid dynamics CFD ; resistance; trim angle; heave; CD-adapco Star CCM ; Numerical Ventilation; Phase Replacement; Modified HRIC Scheme; Volume Fraction Source Term; Reynolds averaged Navier-Stokes RANS ; Volume of Fluid VOF ; SST K-Omega Turbulence Modelling; Höghastighetshantverk; modelldesign; spraydeflektor;

  Sammanfattning : Planing hull is a common hull design concept which decreases the resistance while speed is increasing for a specific speed range. It is also suitable for hull modifications to achieve higher efficiency. Spray deflector is a promising hull modification which offers extra resistance decreasing and less vertical acceleration for planing hulls. LÄS MER

 2. 2. Physics-Enhanced Machine Learning for Energy Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Henrik Lindström; Emil Sundström; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Building operations account for a large amount of energy usage and the HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) systems are the largest consumer of energy in this sector. To reduce this demand, more energy-efficient control algorithms are implemented and a popular choice for a controller is the model predictive control. LÄS MER

 3. 3. Life Cycle Perspective on School Buildings’ Energy Retrofitting

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maryam Kafashtehrani; [2022]
  Nyckelord :School; building; LCA; IDA-ICE; energy retrofitting; insulation; ventilation; photovoltaic; PV; GHG;

  Sammanfattning : The building sector contributes substantial energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions. Energy efficiency is the main driver for the mitigation of climate change. Schools are placed with high energy consumption and GHG emitting. LÄS MER

 4. 4. Ingen skillnad i rörelseekonomi mellan modern stakning och gammeldags stakning, trots stora biomekaniska skillnader

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Wilma Fjordell; [2022]
  Nyckelord :Cross-country skiing; double poling; vertical displacement; poling cycles; Längdskidåkning; stakning; vertikalförskjutning; stakcykler;

  Sammanfattning : Syfte Undersöka biomekaniska och fysiologiska skillnader mellan modern och gammeldags stakteknik vid konstant submaximalt arbete på rullskidor. Metod Tolv manliga elitskidåkare rekryterades till studien (ålder: 21 ± 4 år, längd: 183,6 ± 9,3 cm, och vikt: 77,8 ± 10,3 kg). LÄS MER

 5. 5. Optimering av underhållssystem för luftkvalitet i Hamreskolan

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Maryam Askar; Davide Svärdelid Fichera; [2022]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; SCADA; Air Quality; Indoor Air Quality; Optimization; Industry 4.0; Smart City; Artificial Intelligence AI ; Machine Learning ML ; Wireless Sensors; Cloud Storage; Cloud Computing; Edge Computing; Cyber Security; EAM system; CMMS system.; Internet of Things IoT ; SCADA; Luftkvalitet; Inomhus luftkvalitet; Optimering; Industri 4.0; Smart City; Artificiell intelligens AI ; Machine Learning ML ; Trådlösa givare; Cloud Storage; Cloud Computing; Edge Computing; Cybersäkerhet; EAM-system; CMMS-system.;

  Sammanfattning : Teknik och fastighetsförvaltningen är en förvaltning inom Västerås stad som ansvarar för byggandet av Västerås stad. Förvaltningen är intresserad av att få en bredare kunskap om optimering av underhållssystem för luftkvalitet och hur det skulle leda till energibesparing. LÄS MER