Sökning: "youth hostels"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden youth hostels.

 1. 1. Fejans vandrarhem – En studie om isolering och uppvärmningsalternativ

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Kaj Maass; Eric Mugisha; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last decennium climate issues have become more and more important. Many steps towards an adaption of efficient energy supply systems have been taken all around the world. These steps have been created to ensure the next generation’s energy demand. LÄS MER

 2. 2. Flykt från en verklighet till en annan : En jämförelse av rutiner mellan fyra boenden för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofie Ragnarsson; Sandra Brask; [2009]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; adolescents; youth hostels; routines; ensamkommande flyktingbarn; ungdomsboenden; rutiner;

  Sammanfattning : Titel:               FLYKT FRÅN EN VERKLIGHET TILL EN ANNAN. EN JÄMFÖRELSE AV RUTINER MELLAN FYRA BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN    Författare:      Brask, Sandra Ragnarsson, Sofie Handledare:    Drugge, Gunnel   Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete 21-40 poäng C-uppsats, 15 poäng Ht 2009         Sammanfattning Under 2008 kom 1510 flyktingbarn och ungdomar till Sverige utan vårdnadshavare. LÄS MER