Sökning: "yrkesväxling"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet yrkesväxling.

 1. 1. Yrkesväxling : En beskrivning av drivkrafterna bakom vändpunktsprocessen hos individer i medelåldern.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Anne-Marie Larsen; Caroline Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Human motivations; professional change; lifelong learning; employability; significant others; self confidence; empowerment.; Drivkrafter; yrkesväxling; livslångt lärande; anställningsbarhet; signifikanta andra; självförtroende; empowerment.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att klargöra bakomliggande yttre och inre drivkrafter i samband med yrkesväxling mitt i livet, vad som bidrar till att våga ta klivet att börja studera, som en del av den personliga utvecklingen. Teoretiska utgångspunkter är följande: Abraham Maslows (1989/1943) behovspyramid, George Herbert Meads (2001/1934) signifikanta andra, Fuchs Ebaughs (1988) teori om vändpunktsprocesser och teorin om Planned Happenstance som Kathleen Mitchell, Al Levin och John Krumboltz (1999) är grundare till. LÄS MER

 2. 2. ”Det känns som jag håller på att göra slut med jobbet” : En av rösterna i en kvalitativ studie om vuxna som söker studie- och yrkesvägledning inför karriärväxling

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tessa Knutsson; [2020]
  Nyckelord :yrkesväxling; vuxna människor; vuxenutbildning; vägledare; övergångar;

  Sammanfattning : Från att ha valt ett yrke och sedan arbetat med det är det nuförtiden vanligt att vuxna individer byter yrke. Den befintliga karriärforskning som tidigare gjorts har dock främst fokuserat på barn och ungdomar, exempelvis övergångar mellan högstadiet och gymnasiet, eller mellan skola och arbetsliv (Lundahl, 2010). LÄS MER

 3. 3. Yrkesväxling : officerens förutsättningar att yrkesväxla till den civila arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Christer Marsch; [2005]
  Nyckelord :Armed Forces; Officers; Officerare; Personalfrågor; Militär personal; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005;

  Sammanfattning : Försvarsmakten har idag en oönskad äldre ålderstruktur som inte är avpassad förorganisationens uppgifter och struktur i framtiden. Samtidigt är man är tvungen att säga uppyngre officerare för att kortsiktigt kunna klara de ekonomiska målen. LÄS MER