Sökning: "zinc oxide"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden zinc oxide.

 1. 1. A comparative study of ZnO i-layer deposited with ALD and PVD for CIGS solar cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Joel Johansson Byberg; [2019]
  Nyckelord :CIGS; ZnO; ZnMgO; solar cells; thin film; zinc oxide; window layer; ALD; PVD;

  Sammanfattning : Two identified setbacks for CIGS based devices in order to obtain higher efficiency are parasitic absorption in the window layer structure and losses in open-circuit voltage due to bad interfaces. This study investigated how the performance of the solar cell is affected by depositing intrinsic ZnO (i-ZnO) and ZnMgO with atomic layer deposition (ALD) instead of the conventional sputtering. LÄS MER

 2. 2. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thea Kristensson; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; mag-tarm hälsa; medicinsk zink i hög dos; avvänjningsdiarré; tillväxt; dödlighet; foderomvandlingsförmåga;

  Sammanfattning : Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. LÄS MER

 3. 3. Rengöring av fodernedfallsrör i tillväxtavdelningen : kan det ha en positiv inverkan på grisens hälsa och tillväxt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jennifer Sköld; [2018]
  Nyckelord :tillväxt; avvänjning; rengöring; foder; avvänjningsvikt; avvänjningsdiarré;

  Sammanfattning : Avvänjningen är en av de mest avgörande perioderna i en gris liv. Den hänger samman med en ökad risk för sjukdomar som t.ex. avvänjningsdiarré och en ökad antibiotikaanvändning. LÄS MER

 4. 4. Degradation of Microplastic Residuals in Water by Visible Light Photocatalysis

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tajkia Syeed Tofa; [2018]
  Nyckelord :Microplastics; Low density Polyethylene LDPE ; Heterogeneous photocatalytic degradation; Zinc oxide nanorods; Visible light.;

  Sammanfattning : Microplastic (MP) pollution has recently been recognized as a threat to the biosphere including humans due to its widespread distribution, persistent nature and infinitesimal size. This study focused on the solid phase degradation of microplastic residues (particularly low density polyethylene, LDPE) in water through heterogeneous photocatalysis process by designed photocatalysts of zinc oxide nanorods (ZnO NRs) and platinum nanoparticles deposited on zincoxide nanorods (Pt NPs-ZnO NRs) under visible light irradiation. LÄS MER

 5. 5. Study of leaching behavior of tin in Zinc-clinker and Mixed Oxide

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Olle Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :Leaching; tin; Sn; Zn-clinker; Mixed Oxide; sulfuric acid; Zn; residue; H2SO4; Boliden;

  Sammanfattning : Due to the increasing usage of Sn in different electronics, such as solders and in touchscreens, together with Boliden Rönnskärs increased intake of electronic waste as a secondaryraw material, a Zn-containing product called Zn-clinker has increasing amounts of Sn. TheZn-clinker is shipped to Boliden Zn-smelter in Odda, where the Zn-clinker is mixed in withcalcine (roasted concentrate) and leached in several steps. LÄS MER