Sökning: "zoning"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet zoning.

 1. 1. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 2. 2. Påverkande faktorer vid fastighetsutveckling på skidorter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nathalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Real estate development; ski resort; national interest; Fastighetsutveckling; skidorter; riksintressen;

  Sammanfattning : Kulturen kring skidåkning i Sverige är väldigt stark, och utförsåkning är ett fritidsintresse som många svenskar delar. Sporten kan utföras på många olika platser runt om i landet, dock finns det vissa unika platser där just skidåkning är det främsta syftet med platsen. LÄS MER

 3. 3. Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmie Ekholm; Ann Lindoff Ånäs; Monica Moussa; [2019]
  Nyckelord :Lokaliseringsbeslut; Kluster; Agglomerationsekonomier; Bid-rent teorin; Banksektorn; Location decisions; Clusters; Agglomeration economies; Bid-rent theory; Banking sector;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande faktorer till lokaliseringsbeslut när kontorssektorn väljer att etablera sig utanför stadens centrum. Vi analyserar hur företagen resonerar och vilka faktorer som påverkar deras beslut. LÄS MER

 4. 4. Förändring av gårdsmiljöer i miljonprogramsområden för att påverka segregation

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Emilia Karlsson; Ståhl Matilda; [2019]
  Nyckelord :Million program area; Housing segregation; outside environment; Security; Community space; Zoning; Miljonprogramsområde; Boendesegregation; Gårdsmiljö; Trygghet; Gemensamhetsutrymme; Zonering;

  Sammanfattning : I mitten av 1900-talet skedde en radikal förändring av bostadsutvecklingen i Sverige. Förändringen kom att kallas miljonprogrammet där en miljon nya och moderniserade bostäder och bostadsområden uppfördes under en tioårsperiod. Många av dessa bostadsområden upplevs som otrygga, nedgångna och flera av dessa områden är idag segregerade. LÄS MER

 5. 5. Tidig dialog vid detaljplanering : Mindre kommuners möjligheter att föra en effektiv dialog med exploatörer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Emil Höjenfält; Niklas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Tidig dialog; Detaljplan; Detaljplaneprocessen; Mindre kommuner;

  Sammanfattning : In Sweden a requirement for a zoning plan is a must before any construction of larger scale can take place. The process leading up to a zoning plan has been criticized for being both time consuming and often leading to complications between the developer and municipality. LÄS MER