Sökning: "zoning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet zoning.

 1. 1. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 2. 2. Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmie Ekholm; Ann Lindoff Ånäs; Monica Moussa; [2019]
  Nyckelord :Lokaliseringsbeslut; Kluster; Agglomerationsekonomier; Bid-rent teorin; Banksektorn; Location decisions; Clusters; Agglomeration economies; Bid-rent theory; Banking sector;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande faktorer till lokaliseringsbeslut när kontorssektorn väljer att etablera sig utanför stadens centrum. Vi analyserar hur företagen resonerar och vilka faktorer som påverkar deras beslut. LÄS MER

 3. 3. Påverkande faktorer vid fastighetsutveckling på skidorter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nathalie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Real estate development; ski resort; national interest; Fastighetsutveckling; skidorter; riksintressen;

  Sammanfattning : Kulturen kring skidåkning i Sverige är väldigt stark, och utförsåkning är ett fritidsintresse som många svenskardelar. Sporten kan utföras på många olika platser runt om i landet, dock så finns det vissa unika platser där justskidåkning är det främsta syftet med platsen. LÄS MER

 4. 4. Örebromodellen : En studie om Örebros markanvisnings- ochdetaljplaneringsprocess

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jonathan Blidhem; Stefan Berg; [2019]
  Nyckelord :The Örebro-model; Land allocation; Municipal planning; Zoning; Residential development; Örebromodellen; Markanvisning; Detaljplan; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har utbudet och efterfrågan på bostäder varit väldigt debatterat. Detuppstod en bostads-politisk debatt där många kommuner blev kritiserade över hur dettahanteras. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Elevator Usage and Zoning on High-Rise Building Evacuation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Miqdad Kilpady; [2019]
  Nyckelord :Elevator; waiting time; elevator zoning; total evacuation time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : For decades, the use of elevators has been prohibited during emergencies but with the ever-increasing heights of the buildings, safe and timely vertical evacuation by the conventional means of stairs seems more and more of a challenge. With the recent push for a better understanding of the pros and cons of use of elevators for evacuation by various concerned parties, it is imperative that there is a better understanding of the performance, advantages and risks involved with this evacuation strategy. LÄS MER