Mapping of cost drivers in continuous flow production

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Industriell Produktion

Författare: Nils Gladysz; Henrik Olsson; [2017]

Nyckelord: Technology and Engineering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)