Sökning: "transfer of meaning"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden transfer of meaning.

 1. 1. A Comparative Study of the Quality between Formality Style Transfer of Sentences in Swedish and English, leveraging the BERT model

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Lindblad; [2021]
  Nyckelord :Formality Style Transfer; BERT; Natural Language Generation; Swedish Language Models; GYAFC; Encoder-Decoder Models; Överföring av formalitetsstil; BERT; Generering av naturligt språk; Svenska språkmodeller; GYAFC; Kodnings-avkodningsmodeller;

  Sammanfattning : Formality Style Transfer (FST) is the task of automatically transforming a piece of text from one level of formality to another. Previous research has investigated different methods of performing FST on text in English, but at the time of this project there were to the author’s knowledge no previous studies analysing the quality of FST on text in Swedish. LÄS MER

 2. 2. Overcrowding och dess betydelse för omvårdnaden på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emmeline Göthe; Fanny Ekman; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; Nursing; Overcrowding; Patient safety; Akutmottagning; Overcrowding; Omvårdnad; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nedskärningar inom sjukvården har lett till att antalet akutmottagningar i Sverige minskat drastiskt. Vistelse- och väntetider ökar årligen. Fler patienter som väntar längre på akutsjukvård orsakar overcrowding på akutmottagningen. LÄS MER

 3. 3. Performance of joints for glued laminated timber exposed to the ISO fire temperature curve

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jesus Gil; [2021]
  Nyckelord :Glued laminated Timber; Structural fire engineering; Fire performance; standard ISO fire curve; Joints; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As society becomes more ecologically conscious there is a push toward the use of materials with a smaller environmental burden, one of these materials is glulam (GLT), which has gained a lot of traction in recent years not only for ecological reasons but for its ease in manufacture, transport, noise dampening, etc. The focus of this project was to evaluate the influence of different joint configurations on the fire performance of glulam members. LÄS MER

 4. 4. En kompakt testplattform för felsökning och utveckling av portabelt EKG : Användning av Raspberry Pi för att karaktärisera överföringsfunktionen samt undersökning av WCT

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Jonatan Andersson; Tobias Holmberg; [2021]
  Nyckelord :elektronik; WCT; EKG; portabel; Raspberry Pi; elektrokardiografi; ADS1298; signalgenerator;

  Sammanfattning : Projektet tar sin start i den intressanta fasen testning och verifiering. En prototyp har påbörjats för ett portabelt EKG tillsammans med Linköpings universitet och ett tidigare examensarbete. Prototypens elektriska egenskaper behöver nu genomgå test och verifiering. Samt undersöka om kretskortet kan ha blivit fel designat. LÄS MER

 5. 5. Säger en bild mer än tusen ord? : -En turismvetenskaplig studie om maktfördelning genom nya marknadsföringskanaler

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lotta Wiandt; Pernilla Bredberg; [2021]
  Nyckelord :Place marketing; Marketing; Social media; Place brand; Storytelling; User Generated content UGC ; Hashtag; Co-Creation; Platsmarknadsföring; Marknadsföring; Sociala medier; Varumärke; Storytelling; User Generated content UGC ; Hashtag; Samskapande;

  Sammanfattning : I denna studie har kommunala destination management organization (DMOs) kring Vänern studerats och specifikt hur de implementerar sociala medier i deras marknadsföring. Vi har haft som syfte att studera hur användandet av sociala medier som marknadsföringskanal kan medföra en maktförflyttning och i förlängningen påverka en plats varumärke. LÄS MER