Meanings of Clothing Consumption for Identity Construction - Comparing Fast Fashion and Slow Fashion Consumers for Sustainability Purposes

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)