Sökning: "Sara Georgsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sara Georgsson.

 1. 1. Meanings of Clothing Consumption for Identity Construction - Comparing Fast Fashion and Slow Fashion Consumers for Sustainability Purposes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sara Georgsson; Johansson Hanna; [2020-06-16]
  Nyckelord :consumer culture theory; CCT; symbolic meanings; identity construction; sustainable consumption; fast fashion; slow fashion; clothing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Influencers påverkan på konsumentens köpprocess -En kvalitativ studie om hur konsumentens köpprocess inom mode påverkas av influencer marketing på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Estelle Beaunez Lundqvist; Sara Georgsson; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER