När tjejkvällen kom till byn. : En fallstudie av event marketing som ett intern- och externmarknadsföringsverktyg

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

En stor utmaning för ett säljföretag i dag är inte bara att identifiera och attrahera en specifik målgrupp. Det bör även skapa sig en bild av hur organisationen bör kommunicera med den presumtiva kunden för att skapa en stadig relation, som i sin tur kan borga för återköp. Situationen som uppstår då en försäljare för första gången interagerar med en kund kallas sanningens ögonblick. Det är vid detta ögonblick som grunden till en hållbar relation mellan säljare och kund förhoppningsvis läggs. Det är av högsta vikt för ett företag att försäljaren är införstådd i det beteende som företaget anser vara korrekt, och på så sätt återspeglar den attityd och kundbild som organisationen har för avsikt att förmedla gentemot kunden. Denna uppsats utreder hurvida event marketing vid samma tillfälle kan fungera som ett intern- och externmarknadsföringsverktyg för att påverka den interna organisationens bild av den presumtiva kunden, samtidigt som den ger kunden en positiv bild av företaget. Detta görs genom en fallstudie av evenemanget Volvo Roadshow.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)