Dual 30 - Konstruktion av gitarrförstärkare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

Sammanfattning:

En gitarrförstärkare baserad på elektronrör har konstruerats på uppdrag av Mikael Lyander, ägare av Sandkvie Studio på Gotland. Arbetet med gitarrförstärkaren Dual 30 har gett stor insikt om designprocessen av en rörförstärkare. Moment som design, layout och praktisk konstruktion har behandlats. Både författarna och uppdragsgivaren är överens om att förstärkaren lever upp till de uppsatta målen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)