Ecological Modernisation in the case of Carbon Trading in the European Union A case study of the European Unions Emission Trading System

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Using an analytical framework of three aspects of ecological modernisation to test the theory in the carbon trading scheme of the European union.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)