Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg.Syftet med det här examensarbetet var att få en djupare förståelse för varför vissa väljer, alternativt inte väljer att arbete med drönare. Med hjälp av intervjuer med kunniga inom ämnet och artiklar på internet har information samlats för att dra slutsatser i hur hållbart och lönsamt mätning med drönare är, samt hur utvecklingen sett ut och vilka risker och begränsningar som finns.Med rapportens olika resultat som grund har slutsatser kunnat dras; vissa begränsningar kan uppstå, som relativt kort flygtid, problem med att tolka höjden på ytor på grund av vegetation,att det är tidskrävande att bearbeta data, och bestämmelser som orsakar begränsningar för operatörer. Drönarna kan även orsaka allvarlig skada om de flyger in i någon eller något. Det är svårt att bestämma en exakt lönsamhet men drönare är under rätt omständigheter mer lönsamma än traditionella metoder. Vid LTU har forskare undersökt användningsområden av autonoma drönare och har sett en mer vardaglig användning som ett lämpligt mål. Även företaget BDX har planer för den autonoma tekniken. Drönare är gynnsamma för miljön inom alla hållbarhetsperspektiv genom bland annat förebyggande av risker i den sociala aspekten, billigare arbetskraft i den ekonomiska, och att drönaren med sin elmotor inte bidrar till utsläpp av växthusgaser, vilket gynnar den ekologiska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)