Sökning: "Negative Harmony"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Negative Harmony.

 1. 1. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER

 2. 2. Vårdhundens påverkan på livskvaliteten hos den äldre människan : en analys av kvalitativa studier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Hanna Dahl; Ida Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Elderly; animal assisted therapy; health; quality of life.;

  Sammanfattning : Background: In an ever-changing society with inadequate resources, the elderly are easily forgotten. Despite the risk of side-effect, pharmaceutical drugs are added to promote their quality of life. Instead of drugs as a first step, perhaps one can give man's best friend a chance. LÄS MER

 3. 3. En företagsekonomisk studie gällande relationen mellan svenska kronan och svenska bolags aktiekurser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Casper Söder; Fanny Östlin; [2017]
  Nyckelord :Stock market; Exchange rate; Interest rate; Inflation; Monetary; Aktiekurs; Valutakurs; Ränta; Inflation; Penningmängd;

  Sammanfattning : Relationen mellan den inhemska valutakursen och aktiekursen är ett ständigt återkommande diskussionsämne för investerare och ekonomer. Det råder ingen teoretisk enlighet gällande huruvida det finns ett samband mellan valutakursen och aktiekursen eller hur det eventuella sambandet ser ut. LÄS MER

 4. 4. Infill Development in Context : Case Study of Riga Circus Extension

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Martins Ostanevics; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores a broader understanding of infill development in historic surrounding. Historic structures are viewed as mediators for the new design to carry on the sense of place and provide continuity in the city. LÄS MER

 5. 5. Reindeer calving in enclosures : effect on the mother's activity

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ananai Gac Monreal; [2017]
  Nyckelord :reindeer; enclosure; calving; residence time; step length; activity; movement;

  Sammanfattning : Reindeer (Rangifer tarandus spp.) are a migratory species, which have a high fidelity to their calving grounds. They therefore return to calve in the same location each year. In Sweden, all reindeer (Rangifer tarandus tarandus) are herded within a pastoral and extensive system. LÄS MER