Så styr algoritmer ditt flöde : En studie om personliga algoritmer inom sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Sociala medier är ett fenomen som utvecklats drastiskt under de senaste 20 åren. Instagram och Facebook är två av de mest använda sociala medieplattformarna som har utvecklats markant med digitaliseringen. År 2016 ändrade Instagram sin algoritm, och 2018 gjorde Facebook samma sak. Algoritmerna syftar nu till att skräddarsy användarnas flöde för att visa det som är mest relevant till respektive konto och föra människor närmare varandra. Studien syftar till att undersöka hur Instagrams och Facebooks algoritmer fungerar och påverkar människor. Arbetet ska klargöra hur en algoritm uppfattas, hur plattformarna kan ha gått ifrån sina ursprungliga användningssyften och vilka etiska frågor som väckts till liv i processen. För att uppfylla studiens syfte skapas en undersökning utifrån tre generationer för att studera hur algoritmer påverkar människor och den roll som algoritmer spelar i samhället. Arbetet tar upp såväl positiva som negativa aspekter i relation till algoritmer. En kvalitativ undersökning med kvantifierbar data grundar strukturerade intervjuer i form av webbaserade frågeformulär. I ett första stadie ska respondenterna svara på ett frågeformulär. I nästa stadie ska respondenterna titta på dokumentärfilmen The Social Dilemma och sedan svara på efterföljande frågor i ett avslutande skede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)