Främlingsfientlighet i tidigmoderntid : en studie i Olaus Petris "En Swensk Cröneka"

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats blir att ta reda på hur reformatorn Olaus Petri uttryckte sin främlingsfientlighet och mot vem eller vilka den riktades. Med främlingsfientlighet menas i denna uppsats inte bara rädsla för utlänningar utan också rädsla för det som var annorlunda trots att det betecknades som svenskt. Reformationen var inte bara en religiös och andlig företeelse. Den gjorde också anspråk på att vilja styra hur människor skulle tänka och agera i det dagliga livet. Ändamålet med denna uppsats blir förutom det ovan nämnda att ta reda på vad som föranledde Olaus Petris främlingsfientlighet. Framför allt vill jag ta reda på hans attityd till människor som inte tycktes passa in i hans lutherska värld. [utdrag ur uppsatsens syfte och frågeställning]

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)