INSKRÄNKNINGAR I SAMERNAS MARKRÄTTIGHETER ur ett rättshistoriskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ida Johansson; [2002]

Nyckelord: Rättshistoria; Law and Political Science;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)