Butiksdöden – myt eller verklighet? : En kvalitativ studie om vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den fysiska handelsplatsen har länge varit kärnan inom handeln men utmanas nu av den växande e-handeln. Statistik från HUI Research och Svensk Handel visar att e-handeln i Sverige har haft en stark tillväxt de senaste åren som beräknas fortsätta öka. Men vad innebär egentligen den ökande e-handeln för fysiska handelsplatser? Genom media får vi bilden av att konsekvenserna av en ökad e-handel resulterar i en butiksdöd. En mängd forskare menar att konsekvenserna snarare är en ökad integrering av e-handel och fysisk handel. Vi genomförde tidigt en förstudie som visade att det finns en avsaknad av ett empiriskt synsätt i diskussionen kring vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser. Syftet med studien blev således att komplettera nuvarande forskning genom en kvalitativ studie som applicerar ett empiriskt synsätt och undersöker vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser. Det gjorde vi genom att intervjua fastighetsägare och handelsaktörer inom detaljhandeln. Studiens resultat visar att det finns skäl till att tro att de fysiska handelsplatserna kommer påverkas ju mer e-handeln växer. Den digitala- och fysiska handeln kommer att integreras ännu mer och fastighetsägares strategier förändras för att se till att deras handelsplatser förblir attraktiva när e-handeln ökar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)