Intrycksstyrning i arbetslivet : - En studie om mellanmänskliga relationer i anställningsintervjuer

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

Sammanfattning:

som individen tror uppskattas i det sociala sammanhanget,

så den får fram rätt framtoning? Frågor av denna karaktär har varit med att bygga

upp denna uppsats och drivit oss att ta reda på mer.

Ovanstående är temat som denna uppsats behandlar och utreder. I fokus

står det mellanmänskliga mötet som sker under anställningsintervjun och hur

intrycksstyrning används. För kandidaten och för rekryteraren är

anställningsintervjun ett tillfälle då de båda i de flesta fall vill framstå i så god

dager som möjligt. Intrycksstyrning är en metod för att skapa och förstärka intryck

med hjälp av olika taktiker. Vi har med utgångspunkt i den symboliska

interaktionismen hämtat både kunskap och inspiration och överfört dem till

anställningsintervjun som är en del av rekryteringsprocessen. Symbolisk

interaktionism fokuserar på kommunikation mellan människor och det område

som vi studerat närmare. Vi har intervjuat tre rekryterare och tre kandidater som

är anställda på Skol- och barnomsorgsförvaltningen inom Växjö kommun. Syftet

med denna uppsats har varit att få en ökad förståelse och kunskap för hur

människor agerar under anställningsintervjun. Vi har bland annat kommit fram till

att parterna vill se intervjun som ett samtal istället för ett stelt förhör eller ett

tillgjort skådespel. Vi har även kommit fram till att individerna vill agera

mänskligt och tillåtas ha fel och brister istället för att ge sken och uppfattas som

perfekta. Det har visat sig att det inte enbart är positivt att visa sina goda sidor och

agera som en reklamkampanj. Det som framkom var att överdrivna förmågor förr

eller senare kommer fram, därför är det av vikt att ha en allmänkunskap som gör

det enklare att genomskåda intrycksstyrningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)