Svensk vapenexport till Saudiarabien : Samspelet mellan ekonomiska intressen och mänskliga rättigheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: How is Sweden manageing the conflict between exporting weapons to SaudiArabia and being a bearer of human rights?  Based on an updated restricted regulation when it comes to armsexport, Sweden seems to value human rights more than the finacial benefits that comes with exporting weapons.  Using ideals and interests as described by Goldmann, Coetzee and Ikegami, an analysis is made to measure to what extent the Swedish Government values human rights over economy. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)