Sökning: "Children´s Rights"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade orden Children´s Rights.

 1. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 2. Out of Sight, Out of Mind. The ‘Social Death’ of Institutionalized Women and Children and the ‘Social Amnesia’ of Irish Society in the Twentieth Century, Depicted in Forensic Evidence from the Children's Mass Grave at a former Mother and Baby Home in Tuam, Co. Galway.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Ahl Falkensjö; [2021-02-26]
  Nyckelord :Dark heritage; social amnesia; social death; forensic archaeology; juvenile human remains; bioarchaeology; Irish state; Catholic Church; child abuse; human rights violation; Irish society; Irish media;

  Sammanfattning : The twentieth century was a time of social and political changes. Victims of trauma, genocide, massacres and abuse in a largely Post-Colonial era would increasingly gain recognition and places of suffering, death and pain would become places of remembrance. LÄS MER

 3. 3. Att omsätta barnkonventionen i praktiken:En kvalitativ studie av hur kommunövergripande barnrättsarbete påverkar verksamheters implementering Examensarbete i

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lotta Schneider; [2021-01-08]
  Nyckelord :Children´s Rights; ; UN Convention of the Rights of the Child; CRC; Implementation; Local Level; Municipalities; Public officials; Strategic Work;

  Sammanfattning : In January 2020 the UN Convention of the Rights of the Child (CRC) became Swedish law.Many of the rights described in the convention are provided on a local or regional level, closeto the children. LÄS MER

 4. 4. The inclusion of girls depends on women : A study of the inclusion of girls associated with armed forces and armed groups in DDR programs by women mediators in Colombia, the DRC and Somalia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Mikaela Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Child soldiers; Women mediators; GAAFAG; CAAFAG; DDR; Peacebuilding.;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the relation between women mediators in peace negotiations and the inclusion of female child soldiers in disarm, demobilize and reintegrate (DDR) processes. Research shows that despite the adoption of UNSCR 1325 and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, there is low participation of women in peace processes. LÄS MER

 5. 5. För barnets bästa? : Om resonemangen bakom Sveriges utförande av ”normaliserande” kirurgier på intersexuella barn och respekten för människovärdet

  Master-uppsats,

  Författare :Samuel Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ”Normalizing” surgeries on intersex children with ambiguous genitalia have faced an increasing amount of criticism from human rights bodies during the last decade. Despite this fact, most European nations still allow medically unnecessary procedures that aim to ”normalize” intersex children’s bodies. LÄS MER