Apostlagärningarna 29 : Pingströrelsens bibelbruk, bibelsyn och historiemedvetande mellan 1915-1935

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Kyrkohistoria och missionshistoria

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)