Sökning: "bibelsyn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet bibelsyn.

 1. 1. Fundamentalism eller bokstavstro? En analys av hur läroböcker i religionskunskap hanterar begreppet kristen fundamentalism och hur olika bibelsyn presenteras i en sekulariseringsteoretisk belysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christer Karlsson; [2011]
  Nyckelord :Läromedel; kristendom; fundamentalism; religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dialog eller envägskommunikation? : En studie av Ulf Ekmans och KG Hammars syn på Gudsrelationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Söderlind; [2010]
  Nyckelord :Gudsbild; människosyn; bibelsyn; gudsrelation; KG Hammar och Ulf Ekman;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av en jämförande studie av Ulf Ekman, grundaren till församlingen Livets Ord och KG Hammar, f.d. ärkebiskop i Svenska kyrkan, sett ur ett perspektiv med gudsrelationen i centrum. Syftet var att finna hur gudsrelationen gör sig påmind i deras liv såväl i teori som i praktik och undersöka skillnaderna. LÄS MER

 3. 3. Profetisk eller apokalyptisk? : en jämförelse mellan två samfunds syn på Daniels bok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Magnus Schiller; [2009]
  Nyckelord :apokalyptisk; profetisk; Daniels bok; Jehovas vittnen; Sjundedagsadventisterna; exegetik; apokalyptik; bibelsyn; bibeltolkning;

  Sammanfattning : Det har alltid funnits olika tolkningar och syn på olika bibliska texter. En av dessa texter som har varit grund till många olika teorier är Daniels bok. Diskussionerna kring denna bok har i huvudsak handlat om när och av vem boken är skriven och med det huruvida den är en profetisk eller en apokalyptisk text. LÄS MER

 4. 4. I gränslandet mellan svensk frikyrka och tysk nazism : Frikyrkans förhållningssätt till nazismen i Vecko-posten, Missions-Baneret och Bibliskt Månadshäfte 1933, 1938, 1939 och 1945 ur ett sociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Humanistiska institutionen

  Författare :Andreas Törn; [2007]
  Nyckelord :Svensk Frikyrka; Kristendom; Andra Världskriget; Nazism; Nationalsocialism; Antisemitism; Judar; Identitet; Ingrupp; Utgrupp; Mellankrigstiden;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera den frikyrklig gränsdragning i förhållande till nazismen med hjälp av sociologisk teori om gruppidentitet. På grund av att synen på judarna är avgörande för nazismen behandlas synen på judarna både avskilt från, och tillsammans med nazismen. LÄS MER

 5. 5. Kristendomens syn på kvinnans hår : en litteraturstudie utifrån Första Korintierbrevet 11:3-16

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Henriksson; [2007]
  Nyckelord :hår; kvinnosyn; bibelsyn; slöja; huckle; sjal; sexualitet; religiös sed;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie har jag tittat på hur den kristna kyrkans syn på kvinnans hår har utvecklats från Paulus dagar in i modern tid. Anledningen till mitt intresse för detta ämne var min förvåning då jag upptäckte att Nya Testamentet innehåller regler som säger att kvinnan ska bära huvudbonad. LÄS MER