Sökning: "ableism"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet ableism.

 1. 1. Hjältar, offer eller helt vanligt folk? - En studie om hur svensk public service-media förhåller sig till funktionsnormen utifrån uppdraget att spegla hela Sverige.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabelle Ulfsdotter; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; funktionsnorm; ableism; public service; tillgänglighet; inkludering; disability; public service; accessibility; ableism; inclusion;

  Sammanfattning : Aim of thesis: Many studies, including Ljuslinder (2002), have revealed that disabled peopleare seriously underrepresented in media. The aim of this study is to examine what strategiesSwedish public service-media use to include disabled people in their reporting. Nine peoplewith disabilities also share their experiences and views of representation. LÄS MER

 2. 2. “Jag vill ha mer än bara en försmak…” : En kvalitativ studie om sexuella rättigheter och fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Disability; Sexuality; Asexuality; Sexual facilitation; Self-image; Gender; Sexual rights; Crip theory.; Funktionsnedsättning; Sexualitet; Asexualitet; Sexuell facilitering; Könsidentitet; Sexuella rättigheter; Crip teori.;

  Sammanfattning : Being viewed as a sexual being is perhaps not something often considered by most able-bodied people. Yet, lacking that kind of consideration is not a luxury that people with physical impairments naturally get. LÄS MER

 3. 3. Så länge jag är frisk vill jag jobba! : Fyra berättelser om att vara motiverad yrkesverksam aktiv pensionär.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Individ och samhälle (IS)

  Författare :Sofia Arespång; [2021]
  Nyckelord :Ableism; Life-span Life-space; pensionär; STF och ålderism;

  Sammanfattning : Många seniorer väljer att arbeta efter pensioneringen. Denna rapport handlar om fyra berättelser av personer som har fortsatt att arbeta efter att ha passerat pensionsålder. LÄS MER

 4. 4. Genom andras glasögon : Ableism i forskning rörande specialpedagogik och autistiska elever

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Brander; [2021]
  Nyckelord :ableism; autism; specialpedagogik; ASD; utbildning; skola; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Ableism is based on the belief that it is better to not have a disability than to have one and that it is preferable to function in society the way nondisabled people do. In this thesis, the theory of ableism is applied to the field of special education. LÄS MER

 5. 5. Upplevd diskriminering på intersektionella grunder inom hälsosjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Grönlund; Rami Jawhari; [2020]
  Nyckelord :DISKRIMINERING; HÄLSO- OCH SJUKVÅRD; INTERSEKTIONALITET; OJÄMLIKHET; PATIENT;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna litteraturstudie grundar sig på tolv kvalitativa, empiriska intervjustudier.Samtliga artiklar handlar om diskriminering inom vården baserat på intersektionella grunder. LÄS MER