e-WOM: Effektiv spridning av åsikter på rejtingsidor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning:

Människor runt om i världen reser allt mer, och vi i Sverige är inget undantag. Våra nya resvanor i kombination med den ökande internetanvändningen har bidragit till skapandet av så kallade ”rejtingsidor” avsedda för resor. På dessa rejtingsidor kan resenärer välja att söka på ett resebolag eller ett resmål och sedan lämna recensioner utifrån egna upplevelser. Men även resebolagen själva har börjat med recensioner på sina resor. I denna studie analyseras fenomenet rejtingsidor med hjälp av begreppet electronic word of mouth (e-WOM) som är en variant av traditionell word of mouth (WOM) fast på internet. Forskningsfrågorna som använts i undersökningen är följande, påverkas resenärer av kundrecensioner på rejtingsidor samt varför väljer resenärer att skriva kundrecensioner? Forskningsfrågorna skall användas för att besvara undersökningens syfte, att undersöka om och hur e-WOM påverkar resenärer när de söker information inför en resa. För att besvara forskningsfrågorna grundas undersökningen på en kvantitativ studie i form av en webbenkät. Undersökningen utfördes på studenter på Högskolan i Borås. Resultatet av undersökningen visar att recensioner och betygssättningar är effektiva men resenärer litar inte blint på vad som står utan de bildar sig en egen uppfattning. Oavsett om kommentarer är positiva eller negativa eller om recensionerna befinner sig på en rejtingsida eller ett resebolags hemsida. Respondenterna i undersökningen verkar också vara mer benägna att skriva recensioner än vad tidigare forskning föreslår. Resultatet pekar också på att de som har skrivit recensioner gör det för att de varit nöjda med sin resa medan de som inte har skrivit någon recension uppgav att de i större utsträckning skulle kommentera på grund av missnöje. Resultatet visar alltså en stor skillnad mellan vad konsumenter gör och vad de tror att de skulle göra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)