The implementation of Voice Command in Smart Homes

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

Författare: Fredrik Norberg; Zelal Yildirim; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Med en kontinuerlig utveckling inom teknologi har röststyrning blivit allt mer vanligt förekommande i vardagliga produkter. Denna rapport undersöker röststyrningens funkonalitet i smarta hem. Rapporten börjar med att presentera en historisk bakgrund till röststyrningen samt dess teori, befintliga produkter samt smarta hem. Undersökningen gör i form av an litteraturanalys med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Därefter undersöker rapporten vilka effekter som genereras av en implementation av röststyrning i smarta hem. Resultatet från studien visar på en stor variation av produkter och implementationer i smarta hem samt hur ytterligare positiva effekter kan genereras genom en kombination med ”nudging” och smarta hem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)