R2P - What are we talking about? : en analys av FN:s medlemsstaters användande av begreppet R2P

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: 2009 publicerade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sin rapport om implementeringen av responsibility to protect, ett begrepp med syfte att aldrig låta övergrepp mot mänskligheten ske igen. Med ett perspektiv som bekräftar FN som ett organ som påverkar staters beslut, med avseende på effekten av beslut, och en analytisk begreppsmetod som inte bara konstaterar begreppsmeningen utan analyserar och diskuterar syftet med användandet av begreppet, har denna studie till syfte att åskådliggöra vad FN:s medlemstater vill att R2P ska betyda, men också undersöka hur språket möjliggör en normförskjutning och hur den normförskjutningen ska initieras. Genom att jämföra staters uttalandet, i en efterföljande diskussion om R2P som begrepp, har detta identifierats. Den största problematiken ligger i konflikten mellan Pillar three i rapporten (som inkluderar intervention), vetorätten och suveränitetsprincipen. Samtidigt har R2P svårigheter att accepteras, inte för att stater går emot varandra avsevärt, utan snarare att språkbruket är inkonsekvent.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)