Sökning: "choir leader"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden choir leader.

 1. 1. Från skepsis till succé En diskussion kring processer i körinstudering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Sofia Lindberg; [2016-10-06]
  Nyckelord :Kör; körledare; inlärning; Choir; choir leader; learning;

  Sammanfattning : I want to examine how choir singers describe the experience of the process of the rehearsal of a choir work which has been chosen to be a challenge vocally as well as musically. The questions I want to work with are: What happens in an emotional level with the choir singer during the work? What happens in the choir in a social level? How important is the choir leader as an inspirer? How can you change a choir singer’s negativism regarding to a difficult piece of music? I asked eight members of the choir to answer some questions in a notebook after every rehearsal. LÄS MER

 2. 2. Resan är målet : En intervjustudie om körsång och välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier; Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Marie Johansson; Anni Naumansson; [2015]
  Nyckelord :choir; choir singing; well-being; choir leader; pedagogical approaches.; kör; körsång; välmående; körledare; pedagogiska förhållningssätt.  ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fyra respondenters syn på hur körsång har påverkat deras välbefinnande. För att uppnå syftet har vi valt följande forskningsfrågor: Hur beskriver respondenterna att de mår före, under och efter en körrepetition? och Hur beskrivs körsång påverka respondenterna på kortare, eller längre sikt?  Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjuform. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i musik och idrott : Skillnader och likheter i ledning och utveckling av grupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Emanuel Forslund; [2013]
  Nyckelord :leadership; group processes; music; sports; hockey; choir leader; coach; development; ledarskap; grupprocesser; musik; idrott; ishockey; körledare; tränare; utveckling;

  Sammanfattning : Scientific studies show that good leadership is a key factor for group- and individual development. Studies have also shown that the contrary can curb talented individuals and/or cause stagnation, or even cause groups to halt their progression. This essay studies how leaders in musical and athletic environments look on their own leadership. LÄS MER

 4. 4. "Nu kör vi pojkar!": En studie om körledares metoder för att väcka och behålla pojkarnas intresse för körsång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Carolina Borg; [2012]
  Nyckelord :Choir singing; choir; choral; choral singing; boys; boys choir; boys’ voices; boys’ voice breaking; voice change; cambiata; gender; körsång; kör; pojkar; gossar; gosskör; killar; målbrottet; genus; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: ”Let’s sing it boys!”: A study of the choir leaders’ methods in arousing and keeping boys’ interest in choir singing. The purpose of this thesis is to investigate how five different choir leaders work with boys in choirs and how they arouse the boys’ interest in choir singing. LÄS MER

 5. 5. Att verka som körledare - En kvalitativ undersökning om körledares yrkessituation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :My Hedström; [2012]
  Nyckelord :choir; choir leader; choir education; internship; career; kör; körledare; körledarutbildning; praktik; karriär; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Being a choir leader - a qualitative study on choir leaders' work field. This paper means to describe the early years in a choir leader’s work field and investigate if the choir conducting education is adequate for the intended assignment of being a choir leader. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet choir leader.

Din email-adress: