Sökning: "kroppsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet kroppsspråk.

 1. 1. HUR PÅVERKAR EXPRESSIVA ANIMATIONER NPC:ER? : En studie om hur NPC:er uppfattas baserat på dess kroppsspråk under dialogscener i spel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tim Eriksson Norén; [2018]
  Nyckelord :Kroppsspråk; Expressivitet; Animation; Dialogscener;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur expressivt kroppsspråk i animationer hos karaktärer i rollspeldialoger påverkar hur de uppfattas. Arbetet grundas i frågeställningen, ”På vilket sätt påverkar ett mer expressivt kroppsspråk tolkningen av en NPC? Om det påverkar, på vilket sätt får det då NPC:n att upplevas annorlunda?” I tidigare forskning om kroppsspråk och gesters betydelse för kommunikation och designteorier för NPC:er har arbetets grund byggts upp. LÄS MER

 2. 2. Språkanpassning och språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolepersonal anpassar språket för att stödja barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marielle Mäkikivi; Linda Johansson; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; kroppsspråk; bildstöd; teckenstöd; tydlighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en fördjupad inblick utifrån verksamma förskollärares och barnskötares perspektiv gällande arbetet med språkanpassning i förskolan. Vi har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella teori i vår studie och genomfört en enkätundersökning med förskolepersonal från två förskolor och från en grupp på facebook. LÄS MER

 3. 3. Glädjerörelser som återkoppling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olliver Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Animation; Kroppsspråk; Glädjeuttryck; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Detta arbete har som mål att undersöka påverkan av starka glädje rörelser som återkoppling hos spelare. Arbetet centrala frågeställning har varit: ”Hur uppfattas starka glädjerörelser som återkoppling för att avklara speluppdrag där målet är att samla på sig de mest värdefulla objekten” För att undersöka frågeställningen har det skapats ett spel samt olika animationer som ska förmedla glädje. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Muna Abdi Sheikh Ali; [2018]
  Nyckelord :Modersmålsutveckling; flerspråkighet i förskolan; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan och hur pedagogerna kan hjälpa barnen med sitt modersmål när pedagogerna har svenska som sitt förstaspråk. Studien tar ett sociokulturellt perspektiv på lärande och metoden som använts för att samla in material för studien är kvalitativ intervju med fyra pedagoger från två förskolor. LÄS MER

 5. 5. Pedagogens arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården : En kvalitativ observationsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Stina Gustafsson; Anna Kvarnström; [2018]
  Nyckelord :Grovmotorik; Förskolegård; Pedagoger; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa observationsstudie undersöker hur pedagoger i förskolan arbetar med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Studien berör även påverkansfaktorer som främjar och/eller begränsar pedagogerna i sitt arbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kroppsspråk.

Din email-adress: