Sökning: "kroppsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 430 uppsatser innehållade ordet kroppsspråk.

 1. 1. HUR PÅVERKAR EXPRESSIVA ANIMATIONER NPC:ER? : En studie om hur NPC:er uppfattas baserat på dess kroppsspråk under dialogscener i spel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tim Eriksson Norén; [2018]
  Nyckelord :Kroppsspråk; Expressivitet; Animation; Dialogscener;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker hur expressivt kroppsspråk i animationer hos karaktärer i rollspeldialoger påverkar hur de uppfattas. Arbetet grundas i frågeställningen, ”På vilket sätt påverkar ett mer expressivt kroppsspråk tolkningen av en NPC? Om det påverkar, på vilket sätt får det då NPC:n att upplevas annorlunda?” I tidigare forskning om kroppsspråk och gesters betydelse för kommunikation och designteorier för NPC:er har arbetets grund byggts upp. LÄS MER

 2. 2. Språkanpassning och språkutveckling i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolepersonal anpassar språket för att stödja barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marielle Mäkikivi; Linda Johansson; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; kroppsspråk; bildstöd; teckenstöd; tydlighet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få en fördjupad inblick utifrån verksamma förskollärares och barnskötares perspektiv gällande arbetet med språkanpassning i förskolan. Vi har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella teori i vår studie och genomfört en enkätundersökning med förskolepersonal från två förskolor och från en grupp på facebook. LÄS MER

 3. 3. Det professionella stödets betydelse för pappors upplevelse av sitt första barns födelse : en kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Jansson; Sandra Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :delaktighet; förlossning; information; kommunikation; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I alla tider har kvinnor stöttat andra kvinnor under förlossningen och den födande kvinnan ses som huvudperson. Omfattande forskning finns på kvinnors behov av professionellt stöd under förlossningen. Nyligen har även pappors upplevelse och behov uppmärksammats. LÄS MER

 4. 4. Skapande av gemensam grund mellan tolkar och tolkanvändare vid Taltjänst

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Ellinor Strömbäck; Elin Linder; [2018]
  Nyckelord :common ground; Speech Interpreter Service; interpreter; user; conversational strategies; communication disorders; gemensam grund; Taltjänst; tolk; tolkanvändare; samtalsstrategier; kommunikationssvårigheter;

  Sammanfattning : Personer med kommunikationsnedsättning gällande språk, tal eller röst, samt personer med kognitiva svårigheter som påverkar kommunikationsförmågan, kan få stöd av tolk anställd vid Taltjänst. Beroende på individens behov kan tolken ge stöttning på olika sätt och i olika situationer. LÄS MER

 5. 5. Glädjerörelser som återkoppling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olliver Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Animation; Kroppsspråk; Glädjeuttryck; Icke-verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Detta arbete har som mål att undersöka påverkan av starka glädje rörelser som återkoppling hos spelare. Arbetet centrala frågeställning har varit: ”Hur uppfattas starka glädjerörelser som återkoppling för att avklara speluppdrag där målet är att samla på sig de mest värdefulla objekten” För att undersöka frågeställningen har det skapats ett spel samt olika animationer som ska förmedla glädje. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kroppsspråk.

Din email-adress: