Sökning: "#SD2018"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet #SD2018.

  1. 1. Social samhörighet : En kvantitativ innehållsanalys av kommentarsfält tillhörande Facebookinlägg med #SD2018

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

    Författare :Andreas Lindh; [2019]
    Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; nolltolerans; politiska åsikter; tystnadsspiralen; #SD2018;

    Sammanfattning : Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. LÄS MER