Sökning: "Andreas Lindh"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Andreas Lindh.

 1. 1. Social samhörighet : En kvantitativ innehållsanalys av kommentarsfält tillhörande Facebookinlägg med #SD2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Andreas Lindh; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; nolltolerans; politiska åsikter; tystnadsspiralen; #SD2018;

  Sammanfattning : Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. LÄS MER

 2. 2. Elderly patients in the emergency room : - Are there differences between patients arriving by ambulance or by own means?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Andreas Lindh; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Hur jag tolkar det? Det finns ju miljoner tolkningar” : En intervjustudie om hur fyra gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa 1 tolkar och använder sig av det centrala innehållet och kunskapskraven

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Andreas Lindh; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa 1; kunskapskrav; centralt innehåll; läroplansteori; bedömningsstödet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur fyra lärare i idrott och hälsa på gymnasiet tolkar det centrala innehållet och kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa 1. Vidare behandlar den hur lärarna i studien använder sig av dessa tolkningar i sin undervisning och betygsättning. LÄS MER

 4. 4. Mina damer och herrar! Fotbollen av idag är inte någon sorglös lek utan big business : En studie av svenska ledande fotbollstidningars syn på det svenska fotbollslandslaget och professionaliseringen, 1958-2015

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Andreas Lindh; Joel Mattsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study we’ve followed the Swedish national team in football from 1958, nine years before the removal of the Swedish amateurisms, throughout the professionalism until 2015. The purpose has been too look at the leading football and sports journals to compare the view of the Swedish national teams in football during the world cup years of 1958, 1974, 1994 and the qualification too the UEFA Euro 2016 which was played in 2015. LÄS MER

 5. 5. Hur hanterar sjuksköterskor inom primärvården och psykiatrin aktiviteter rörande fysisk aktivitet på recept : En statistisk analys rörande sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Landin; Karin Lindh; [2015]
  Nyckelord :fysisk aktivitet på recept; FaR; hälsa; hälsofrämjande; hinder; förskrivning; uppföljning; kvantitativ;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet förbättrar hälsa och välbefinnande och lindrar sjukdom. Det åligger sjuksköterskan att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och sjukdomslindrande utifrån de enskilda individernas behov av bland annat fysisk aktivitet, men också att använda sig av de för dagen bästa evidensbaserade metoderna i sitt arbete. LÄS MER