Sökning: "1967"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet 1967.

 1. 1. Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap - genom linsen Religion och Livsfrågor, tidsskrift publicerad av Föreningen Lärare i Religionskunskap 1967-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Rebecca Lindgren; [2020-06-22]
  Nyckelord :religionskunskap; religious literacy; world religions paradigm; kursplaner; läroplansreform; lgr80; lgr11; lpf94; gy11; religiös literacitet; världsreligionsparadigmet; religious education; lgr94;

  Sammanfattning : This study analyses the Religious studies subject in Sweden based on discussions held between 1979-1982, 1993-1996 and 2010-2013 in the publication Religion och Livsfrågor, published by Föreningen Lärare i Religionskunskap, an organization for teachers in the subject ReligiousStudies in Swedish schools. The study inquires about the role religious education plays in the Swedish school system, how it is justified, what knowledge and abilities are of importance and how the subject contributes to the nurturing of democratic citizens. LÄS MER

 2. 2. The Politics of Preservation : Urban regeneration, identity formation and governance in the creation of Old Linköping open air museum, 1944–1967

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Elsa Bane; [2020]
  Nyckelord :sanitization; modernity; modernism; welfare; urban identity; urban regime analysis; preservation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to broaden and deepen the understanding of the urban regeneration and demolition processes taking place in Swedish cities between the 1940s and 1960s. Special attention is placed on how past and present layers of the city were used, conceptualized and legitimized by influential actors within the framework of urban governance. LÄS MER

 3. 3. Israel och säkerhet : En analys av Likuds säkerhets- och identitetspolitik från 2009

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Likud; Netanyahu; securitization; security; identity;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if and how the Israeli right-wing party Likud and its prime minister Benjamin Netanyahu enforced their political ideas and discourse with focus on security from 2009 until today. Furthermore, it investigates if this has created a new Israeli identity as well as if it has affected the Palestinians possibilities of self-determination. LÄS MER

 4. 4. Method for interfacial energy determination of gold nanoparticles on solid surfaces

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Mikaela Petersson; [2020]
  Nyckelord :Nanoparticles; sintering; interfacial energies; Young s equation; contact angle; Au; Si; silica; Sapphire; Al2O3; SEM; AFM; TEM; FFT; Science General;

  Sammanfattning : The high surface-to-volume ratio of nanoparticles (NPs) makes them an interesting source for scientific research. How interfacial energies interplay between such a small structure and a solid bulk surface, are important because of the versatile applications NPs regard. LÄS MER

 5. 5. Talerättsklausuler i licensavtal - Civil- och processrättsliga effekter av överenskommelser om licenstagares talerätt i intrångsmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Åkerfeldt; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det är vanligt att parter till ett licensavtal kommer överens om vilken part som ska vara ansvarig för att skydda licensobjektet mot intrång. I samband med det inför parterna ofta en klausul i licensavtalet som föreskriver begränsningar i licenstagarens rätt att föra intrångstalan. LÄS MER